Dofinansowania z PFRON

 

Osoby niepełnosprawne decydujące się na prowadzenie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe z PFRON. Dotacja oferowana przez PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Co najważniejsze, pomoc ta jest bezzwrotna. Więcej informacji w naszym artykule.

 

Dotacja z PFRON – warunki

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy. Aby to zrobić należy być :

  • osobą niepełnosprawną,
  • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji uzależniona jest od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (Aktualna tabela przeciętnego wynagrodzenia).

W przypadku kiedy osoba niepełnosprawna chce prowadzić taką działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dotacja z PFRON – co należy zrobić?

Aby otrzymać dotacje z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy:

  • Złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania. Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
  • Zobowiązać się do prowadzenia działalności 12 lub 24 miesiące. Oznacza to, że takiej działalności nie można zamknąć ani zawiesić w trakcie 12 czy 24 miesięcy. Co istotne, działalność należy zarejestrować dopiero po przyznaniu datacji na jej rozpoczęcie.  W przeciwnym przypadku wniosek nie będzie rozpatrzony.

Przy rozpatrywaniu wniosków powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę kilka czynników. Między innymi przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, wysokość środków własnych wnioskodawcy czy wycenę wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków.

Starosta w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli wszystko jest w porządku, starosta wzywa do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W ciągu kolejnych dwóch tygodni od zakończenia pertraktacji obie strony zawierają umowę o wypłatę dofinansowania do założenia firmy. Urząd przekazuje środki na rachunek bankowy zawarty we wniosku.

 

Przypominamy również, że pracodawca może otrzymać wsparcie z PFRON w przypadku kiedy zatrudnia osoby niepełnosprawne. Ile wynosi takie wsparcie i jakie warunki należy spełnić? o tym pisaliśmy w poprzednim artykule