Przedsiębiorca zakładający działalność

Od czego zacząć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to spore wyzwanie dla każdego początkującego przedsiębiorcy. Jest najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności, którą można zarejestrować bezpłatnie przez Internet. O tym jak to zrobić oraz na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć na początku tej drogi, postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Z tej definicji możemy wyróżnić podstawowe jej cechy, mianowicie:

 • cel zarobkowy ,
 • jest wykonywana w sposób ciągły, 
 • jest wykonywana w sposób zorganizowany. 

Należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada za wszelkie zobowiązania majątkiem firmy jak i własnym. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego).

 

Działalność nierejestrowa 

Ostatnio dość popularnym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności nierejestrowej. Mogą taką posiadać osoby fizyczne prowadzące działalność na małą skalę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia   6 marca 2018, Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Prowadzenie takiej działalności zwalnia z szeregu obowiązków rejestracyjnych i podatkowych.

 

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej – krok po kroku

Samo założenie działalności gospodarczej jest w Polsce niezwykle proste i można to wykonać samodzielnie, lub przy pomocy biura księgowego. Założenie firmy w naszym biurze rachunkowym jest bezpłatne.  Gdy zdecydujesz się samodzielnie wypełnić wniosek, musisz podjąć kilka decyzji:

 • wybrać kody PKD – tabela PKD znajduje się stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości.
 • wybór formy opodatkowania – wybierając formę opodatkowania musisz określić, w jaki sposób masz zamiar rozliczać się z osiąganych dochodów.  W Polsce można wybrać jedną z czterech opcji:

rozliczanie na zasadach ogólnych;

podatek liniowy;

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

kartę podatkową.

 

 • Płatność VAT – niektóre działalności są zwolnione z płatności VAT, dodatkowo polskie przepisy pozwalają na zwolnienie z podatku vat, jeśli roczny obrót nie przekroczy 200 000 zł rocznie. Przedsiębiorcy, którzy wykonują bądź będą wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT albo osiągają wysokie obroty z działalności gospodarczej, powinni od razu zarejestrować się jako podatnicy VAT.
 • Rachunek bankowy – obecnie nie jest wymagane posiadanie dedykowanego rachunku firmowego, aczkolwiek taki rachunek jest zalecany, jeśli będziemy prowadzić większą działalność gospodarczą.
 • Wybór księgowości – każdy przedsiębiorca może wybrać, czy skorzysta z pomocy specjalisty, czy może będzie rozliczał się samodzielnie.
 • NIP – aktualnie do identyfikacji używa się numeru PESEL. (do 2011 roku, gdy ktoś zaczynał pracę na etacie, był mu nadawany numer NIP i ten numer należy wpisać do wniosku). Jeśli nie posiadamy NIP – zostanie on nam nadany wraz z numerem REGON.
 • Nazwa firmy – musi zawierać imię i nazwisko właściciela firmy.
 • Data – rozpoczęcia działalności,
 • Miejsce prowadzenia działalności – pamiętaj, że takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może to być równie dobrze mieszkanie, które wynajmujesz, oczywiście jeśli uzyskasz zgodę właściciela.
 • Informacje związane z ZUS — na przykład, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudniasz.

 

Zmiany! 2019

W tym roku nastąpiły zmiany w przepisach, które wydłużyły czas na podjęcie decyzji o formie opodatkowania. Podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. A więc jeśli pierwszy przychód uzyskaliśmy w styczniu, wybór formy opodatkowania możemy wskazać do 20 lutego.  Wpisu dokonuje się poprzez aktualizacje wniosku w CEIDG.  Tutaj ważne jest również ustalenie czy będziemy rozliczać się z podatku co miesiąc czy kwartalnie.

 

Założenie działalności gospodarczej przez internet

Kilka lat temu zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej było o wiele trudniejsze. Przedsiębiorca musiał odwiedzić kilka urzędów by było to możliwe. Na ten moment firmę można założyć przez Internet wypełniając wniosek, który możemy złożyć w następujący sposób:

 • rejestrując się na stronie CEIDG (firma.gov.pl), wypełniając elektroniczną wersję dokumentu i podpisując go podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP;
 • wypełniając elektroniczny formularz bez logowania, a następnie w ciągu 7 dni osobiście potwierdzając tożsamość w Urzędzie Gminy;
 • pobierając wniosek z internetu, drukując go i wypełniając, a następnie składając osobiście w Urzędzie Gminy;
 • możemy również udać się od razu do urzędu gminy, wypełnić wniosek papierowy i złożyć go u urzędnika. 

Składki ZUS 2019 działalność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca musi zaznaczyć, czy będzie opłacał wszystkie składki. Jeśli pracuje na etacie, a działalność gospodarczą będzie wykonywał dodatkowo, do opłacenia będzie jedynie składka zdrowotna. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, może skorzystać z tzw. „małego ZUS” – czyli w okresie dwóch lat, będzie płacił niższe stawki (w 2019 roku jest to około 560 zł). Po tym okresie należy już płacić całą składkę, która w tym roku wynosi około 1300 zł.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza koszty

Założenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy jest bez kosztowe. Na początku należy jednak wziąć pod uwagę składki ZUS, koszty księgowości (od 100 zł netto – w zależności od ilości dokumentów), oraz należy zabezpieczać środki na poczet podatku dochodowego.

 

Oczywiście, po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Pomagamy założyć działalność gospodarczą, jak również doradzimy, który typ prowadzenia działalności gospodarczej będzie odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa.