Indywidualny rachunek podatkowy

 

Na naszym blogu pojawiło się już wiele artykułów informujących o zmianach, które wejdą w życie od nowego roku.  Od 2018 roku funkcjonuje w Polsce system indywidualnych rachunków do przelewów do ZUS. Była to spora rewolucja, ponieważ do tej pory należało wykonać ich nawet kilka. Przedsiębiorcy zdążyli się już przyzwyczaić do tego rozwiązania. Od 2020 roku być może zaczną obowiązywać kolejne przepisy – indywidualny rachunek podatkowy.

 

Indywidualny rachunek podatkowy – na czym polega?

Według projektu nowelizacji ustawy o VAT i zmian w ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego. Za jego pośrednictwem podatnik będzie mógł dokonać wpłat z tytułu takich podatków jak:

  • PIT
  • CIT
  • VAT oraz
  • niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa np. mandaty

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, identyfikatorem podatkowym będzie PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP. Indywidualny rachunek podatkowy będzie udostępniany, po podaniu identyfikatora, za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez właściwy urząd skarbowy.

Rachunek podatkowy ma być zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego i będzie składał się z:

  • sumy kontrolnej;
  • numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikatora podatkowego.

Rachunek podatkowy – co z nadpłatami?

Wszelkie zwroty nadpłat podatkowych będą otrzymywane na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku działalności jednoosobowych). Indywidualne rachunki podatkowe nie będą wykorzystywane do tego celu.

 

Zasada księgowania wpłat

Wpłaty zaliczane będą zgodnie z tym, co wskaże podatnik. W przypadku braku wskazania, wpłaty będą księgowane na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych danego podatnika. W przypadku zaległości z zapłatą podatku, wpłata pokryje najstarsze zaległości – analogicznie jak jest to rozwiązane w przypadku składek ZUS.

 

Zapłata podatku – stan obecny

Aktualnie podatki płacone są na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych – według rodzaju podatku. Na inne konto wpłacamy podatek VAT, CIT oraz PIT. Płacąc więc za podatek VAT oraz PIT – przedsiębiorca musi dokonać dwóch przelewów na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega.  Nowy system ma więc nieco ułatwić dokonywanie tego typu wpłat.