Działalność nierejestrowana

Prowadzisz drobną sprzedaż np. w Internecie? Nie musisz od razu rejestrować działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana – to jest rozwiązanie dla takich osób. Jakie są jej korzyści? Jak ją założyć i jak wystawiać faktury? O tym w poniższym artykule.

 

Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

 

Z tej formy działalności mogą skorzystać osoby fizyczne, której przychody w ramach działalności w żadnym miesiącu nie przekraczają 50 proc. Minimalnego wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2250 zł. Oznacza to, że przychody osoby, prowadzącej działalność nierejestrowaną na ten moment nie mogą przekroczyć 1125 złotych miesięcznie. W przypadku gdy, osoba przekroczy ten limit, działalność ta zostaje uznana za działalność gospodarczą. Przedsiębiorca ma wtedy 7 dni by taką działalność zarejestrować.

 

Kto nie może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

 

Z działalności nierejestrowanej nie mogą skorzystać osoby, które prowadziły wcześniej działalność. Jest jednak wyjątek, jeśli firma przed 30 kwietnia 2017 roku została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i nie była rejestrowana ponownie.

 

Działalność nierejestrowana a składki ZUS

 

Prowadzący taką działalność nie muszą odprowadzać składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Jednak w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie podmiot zawierający ją z osobą prowadzącą działalność nierejestrową musi odprowadzać składki ZUS. Nie należy również płacić co miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Muszą jednak prowadzić ewidencje sprzedaży produktów.

 

Prowadzenie ewidencji sprzedaży

W ramach prowadzenia ewidencji sprzedaży, właściciel musi odnotowywać sprzedaż na każdy dzień. W zapisie powinny znaleźć się: liczby, daty sprzedaży, wartości sprzedaży i wartości sprzedaży narastająco. Jest to dobre narzędzie do monitorowania limitu przychodów.

 

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną

 

Osiągnięte przychody w ramach działalności nierejestrowanej należy rozliczyć w ramach PIT-36. Jest to niezwykle proste, ponieważ w zeznaniu rocznym znajduje się specjalna rubryka „działalność nierejestrowa”. Można również odliczyć koszty związane z wykonywaniem takiej działalności. Muszą być one jednak dokładnie udokumentowane. Należy więc przechowywać dowody zakupów, które są niezbędne do prowadzenia działalności.

 

Działalność nierejestrowana – jak założyć?

 

Należy zacząć prowadzić ewidencje sprzedaży, tak by wpisać odpowiednią kwotę w zeznaniu rocznym. I to wszystko. Jeśli nasza działalność, jest zwolniona z podatku VAT nie musimy takiej rejestracji dokonywać. Jeśli jednak jesteśmy objęci obowiązkowym podatkiem VAT należy dokonać takiej rejestracji. Podobnie jest w przypadku kas fiskalnych. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić czy w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowania na niej tych transakcji. Więcej o wymogach dotyczących kas fiskalnych w innym artykule na naszej stronie.

 

Czy należy wystawiać fakturę?

 

Fakturę należy wystawić tylko wtedy, gdy zażądano jej w trzy miesiące od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Co powinna zawierać? Taka faktura powinna zawierać tylko: datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, a także kwotę należności ogółem oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną. Oczywiście, zachęcamy do tego, by taką fakturę wystawiać, ponieważ mamy wtedy lepiej udokumentowaną działalność. W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą – fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.

 

Przed rozpoczęciem takiej działalności, warto udać się do biura rachunkowego, które ustali, czy działalność wiąże się z obowiązkowym odprowadzaniem podatku VAT, czy należy posiadać kasę fiskalną i w jaki sposób prowadzić rejestr sprzedaży. Oczywiście w takim przypadku zapraszamy do naszego biura rachunkowego.