Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, ponieważ taki dokument jest ci potrzebny np. przy staraniu się o kredyt. To w tym artykule podpowiemy w jaki sposób to można zrobić.

 

Sposoby na uzyskanie zaświadczenia

Są trzy sposoby aby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość w podatkach. Można to zrobić, podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Kiedy możemy potrzebować takiego wniosku? Podczas starania się o kredyt, zawierania umowy leasingowej, sprzedaży nieruchomości, lub przy udziale w zamówieniach publicznych. W zależności od rodzaju wniosku należy wybrać odpowiedni urząd, mogą to być: urzędy marszałkowskie, urzędy miast lub gmin, skarbowe, dzielnicowe, lub miasta na prawach powiatu.

Należy pamiętać, że zaświadczenie potwierdza sytuacje podatkową w dniu jego wydania. Jeśli posiada się odroczone zaległości, lub są rozłożone na raty, urząd uznaje, że do wyznaczonego terminu spłaty nie posiada się zaległości. Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o innym podatniku, to termin 7 dni dla urzędu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika. Urząd może również odmówić wydania zaświadczenia, jeśli żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Od tej decyzji można złożyć zażalenie.

Wniosek o zaświadczenie w urzędzie

Urząd wyda zaświadczenie, jeśli złoży się kompletny wniosek. Sam formularz wniosku dostępny jest w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Ważne jest, aby we wniosku znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach. Należy pamiętać, że urząd wydaje zaświadczenie na podstawie informacji z prowadzonych ewidencji lub danych pozyskanych z innych urzędów.

 

Wniosek o zaświadczenie złożony elektronicznie

Wniosek o wydanie zaświadczenia drogą elektroniczna należy złożyć na stronie. Aby go podpisać należy posiadać podpis kwalifikowany lub mieć założony profil zaufany. Samo zaświadczenie jest wydawane w ciągu siedmiu dni. Urząd może je przesłać w formie elektronicznej, przesyłką pocztową ale można je również odebrać osobiście w urzędzie.

 

Opłata skarbowa

Niezależnie w jaki sposób chcemy je uzyskać. Wydanie zaświadczenia wymaga opłaty skarbowej. Ile ona wynosi? Wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia wynosi 21 zł. Opłatę wpłaca się na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

 

Oczywiście zachęcamy do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu. Staramy się informować na bieżąco o wszelkich wprowadzanych zmianach. Zapraszamy również do obserwowania naszego profilu na facebook