Kasa fiskalna w telefonie

 

W tym roku ministerstwo przygotowało już jedną zmianę dotyczącą kas fiskalnych o czym pisaliśmy w innym artykule. Nadeszła kolej na kolejną rewolucje, czyli kasa fiskalna na telefonie. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia, a sam projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie ministerstwa. Uwagi do niego można przekazywać drogą mailową na adres:  Sekretariat.PT@mf.gov.pl.

 

Aplikacja w telefonie zastąpi kasy fiskalne?

 

W obecnych czasach telefony komórkowe zastępują wiele urządzeń, możemy już nimi płacić. Dlaczego więc nie mogłyby rejestrować sprzedaży? w dniu 12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które można zainstalować np. na telefonie lub tablecie. Według danych ministerstwa finansów, dzięki temu rozwiązaniu budżet państwa może otrzymać 3,16 mld w ciągu 10 lat. Na pewno takie rozwiązanie będzie sporym ułatwieniem dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ nie będą musieli zakupować kas jako oddzielnego urządzenia. Za pośrednictwem tego oprogramowania, informacje o zarejestrowanej sprzedaży, będą przekazywane do Centralnego Repozytorium Kas.

 

Kasa fiskalna na telefonie ale paragon należy wydrukować

 

Niestety, nie będzie to rozwiązanie idealne. Dlaczego? Ponieważ używając aplikacji – czy oprogramowania. Przedsiębiorca musi wydrukować paragon. Wiąże się to z zakupem dodatkowego urządzenia w postaci małej drukarki, dzięki której klient otrzyma paragon. Początkowo mówiło się, że będzie możliwy paragon np. w postaci maila, bądź sms – zrezygnowano jednak póki co z takiego rozwiązania. W projekcie rozporządzenia określono również minimalne wymagania techniczne, tak by producenci takich oprogramowani mogli przygotować odpowiednią aplikacje. Podobne rozwiązania są stosowane w takich krajach jak: Słowacja, Czechy, Chorwacja i Austria. W Polsce planowane jest wdrożenie rozwiązania opartego na modelu dostawcy rynkowego oprogramowania, podobnie jak dzieje się to w Czechach, Austrii i Chorwacji.

 

Kasa fiskalna – kto musi ją posiadać?

 

Według obowiązującego prawa, obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej odnosi się do przedsiębiorców, którzy sprzedają towary / usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Istnieje jednak kilka wyjątków i nie ma takiego obowiązku, jeśli:

  • Klientami są wyłącznie firmy i jednostki samorządowe lub państwowe,
  • Obrót w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20 000 złotych – jeśli działalność została otwarta w trakcie roku, należy wyliczyć proporcje.
  • udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Istnieje jeszcze jeden wyjątek, mianowicie, nie trzeba posiadać kasy fiskalnej przy sprzedaży przez Internet, czyli w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem). Lecz należy spełnić pewne warunki. Zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawca towaru, który otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika). A z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2020 r. Natomiast na pierwsze efekty  w postaci uszczelnienia VAT trzeba będzie poczekać rok.