Mały ZUS plus

 

W styczniu 2019 roku z obniżonych składek ZUS mogli skorzystać jedynie mali przedsiębiorcy.  Od nowego roku ta grupa przedsiębiorców prawdopodobnie zwiększy się, ponieważ wzrośnie limit przychodów za rok poprzedni i wyniesie on 120 000 złotych.  Taki projekt został już przyjęty przez radę ministrów. Co się zmieni?

 

Duży ZUS ile wyniesie?

Żeby skorzystać z nowych zasad dotyczących małego Zus-u, należy najpierw wykorzystać pozostałe ulgi w opłacaniu składek – tj. ulga na start czy preferencyjny ZUS. Dopiero po tym okresie będzie można skorzystać z nowego rozwiązania. „Duży zus” w 2019 roku wynosi 1 316,97. Obecne prognozy wskazują, że niestety w 2020 roku nowa stawka może wynieść nawet 1500 zł. Sama składka na ubezpieczenie społeczne wzrasta o prawie 100 zł. A więc kolejne duże obciążenie dla małych firm.

 

Mały ZUS – czy się opłaci?

Jeśli obecnie przedsiębiorca płaci pełny ZUS, to szacuje się, że po skorzystaniu z ulgi może zapłacić nawet o 400 zł mniej. Należy jednak pamiętać, że składka ta będzie uzależniona od przychodu w danym miesiącu. Należy nadmienić również, że ulga dotyczy tylko i wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

 

Mały ZUS plus – kto może skorzystać?

Oprócz samego kryterium przychodowego, przedsiębiorca musi spełnić jeszcze kilka innych warunków. Musi prowadzić działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku od towarów i usług VAT. Kolejny warunek celuje w umowy B2B i niestety, z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.

 

Mały ZUS plus – przez jaki okres?

Z „małego ZUS plus” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji czyli do 31 stycznia 2020.

 

Jeśli wszystko będzie zgodnie z planem, to zakłada się, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, które znajdują się na blogu.