PIT-11

PIT-11 obowiązek pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest to, aby dostarczyć PIT-11 zatrudnionemu, jak i naczelnikowi urzędu skarbowego. Właściwy urząd skarbowy należy ustalić na podstawie miejsca zamieszkania pracownika (nie zameldowania) w dniu 31 grudnia. Jeśli pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie swojego miejsca zamieszkania, a deklaracja została wysłana na adres, jedyny jaki jest znany pracodawcy. Nie ma obowiązku składania korekty takiej deklaracji. W przeciwieństwie do wysyłki PIT-11 do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu – podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Jeśli wybrany zostanie przez pracodawcę elektroniczny PIT-11, wówczas wystarczającym jest przekazanie PIT-11 na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

W jaki sposób można złożyć deklaracje?

Deklaracje PIT-11 sporządza się zazwyczaj w trzech egzemplarzach:

  • pracownikowi,
  • urzędowi skarbowemu właściwego dla pracownika-podatnika (według miejsca zamieszkania),
  • dla potrzeb dokumentacji kadrowej w firmie.

Od 2020 roku PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Płatnik będący osobą fizyczną wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy muszą nabyć w tym celu e-podpis.

Co jeśli nie otrzymamy PIT-11?

Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikowi PIT-11 w terminie, grożą mu kary grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Brak deklaracji nie zwalnia pracownika z obowiązku złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia. Dlatego w przypadku nieotrzymania takiego dokumentu w terminie, warto porozmawiać z pracodawcą oraz zastanowić się jaki adres mamy podany w kadrach. Można również spojrzeć czy nie mamy awizo w skrzynce pocztowej – może się okazać, że list oczekuje w placówce.

PIT-11 dla osób do 26 r.ż.

Informację podatkową należy przygotować:

  • dla osób korzystających ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT (ulgi dla młodych),
  • dla osób, które korzystały ze zwolnienia, ale ich przychody przekroczyły limit przychodów,
  • dla osób, które uzyskiwały przychody z innych tytułów niż umowa o pracę lub zlecenie – i opodatkowanych.

W zależności od rodzaju przychodów wypełnić należy poszczególne części informacji PIT-11. Informacja z przychodami zwolnionymi, tak samo jak informacja zawierająca dane o pobranej zaliczce. Trafia zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego.

 

Oczywiście zachęcamy do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu