Ulga na start

 

O tym jak wygląda założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pisaliśmy w innym artykule. Wspominaliśmy wtedy o składkach ZUS. Tym razem nieco więcej o programie Ulga na start dla przedsiębiorcy. Obowiązuje od kwietnia 2018 roku. Na czym polega? Ile wynosi ZUS? O tym w poniższym artykule.

 

Ulga na start – na czym polega?

 

Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie posiada innego ubezpieczenia (np. z tytułu umowy o pracę) ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Co wiąże się z opłacaniem składki w pełnej albo preferencyjnej wysokości. Dzięki programowi „ulga na start” nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez okres 6 miesięcy. Należy jednak opłacać ubezpieczenie zdrowotne.

 

Co należy zrobić by skorzystać z ulgi na start

 

Aby skorzystać z ulgi na start i nie opłacać składek przez okres 6 miesięcy należy spełnić dwa podstawowe warunki. Otrzymamy taką możliwość, jeśli:

  • podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Odkąd liczyć okres 6 miesięcy?

 

Z ulgi na start można skorzystać maksymalnie przez okres 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli działalność rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, okres ten należy liczyć od tego miesiąca. Jeśli rozpoczniemy działalność w trakcie miesiąca, to okres tej ulgi należy liczyć od kolejnego miesiąca kalendarzowego. W okresie korzystania z ulgi na start można zawiesić wykonywanie działalności. Jednak należy pamiętać, że nie przerwie to biegu 6 miesięcy. W 2019 r. najniższa składka wynosi 342,32 zł.

Oczywiście, z tej ulgi można skorzystać, lecz nie trzeba i można od początku opłacać ZUS preferencyjny, którego okres wynosi 24 miesiące.

 

Jakie są konsekwencje nieopłacania składki na ubezpieczenie społeczne?

 

Należy jednak pamiętać o pewnych konsekwencjach.  Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego,

– czyli świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego.

 

W jaki sposób złożyć deklaracje?

 

W naszym biurze rachunkowym, przy zakładaniu firmy zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z ZUS. Tak więc młody przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych działań oprócz pełnomocnictwa dla naszej firmy do ZUS. Jeśli nie korzystasz z usług biura, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz na formularzu ZUS ZZA.

 

Zwolnienie ze składki zdrowotnej

 

Można być zwolnionym z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start. Będzie dotyczyć to przypadków, gdy:

  • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego