Zdjęcie

Wybór formy opodatkowania – zasady 2019

Wybór formy opodatkowania jest niezwykle istotny w działalności gospodarczej, ponieważ od tego zależy, ile tak naprawdę zapłacimy podatku. Warto to przeanalizować z biurem rachunkowym przed złożeniem wniosku do CEIDG, ponieważ zmiany formy opodatkowania możemy dokonać dopiero po roku prowadzenia działalności. Przedsiębiorca może wybrać rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, rozliczenie podatkiem liniowym, rozliczenie kartą podatkową albo ryczałtem.

W 2019 roku dokonano zmiany w przepisach, mianowicie, wydłużono czas na podjęcie decyzji o formie opodatkowania. Podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód. A więc jeśli pierwszy przychód uzyskaliśmy w styczniu, wybór formy opodatkowania możemy wskazać do 20 lutego.  Wpisu dokonuje się poprzez aktualizacje wniosku w CEIDG.

 

Rozliczanie na zasadach ogólnych/skala podatkowa 

Forma ta jest jedną z najczęściej wybieranych przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Przedsiębiorca ma prawo do skorzystania ze wszystkich ulg, jak również, może rozliczać się z współmałżonkiem. Ma prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów. Wysokość podatku dochodowego, w tym przypadku, zależy od wysokości przychodów uzyskiwanych przez firmę w danym roku. Do wyboru są dwie stawki:

 • 18% (jeśli uzyskujemy przychody mniejsze lub równe 85 528 zł).
 • 32% (jeśli uzyskujemy przychody powyżej 85 528 zł).

 

Podatek liniowy 

Charakterystyczne dla tej formy opodatkowania jest stała stawka podatkowa wynosząca 19%. Oznacza to tylko tyle, że przedsiębiorca będzie płacił stałą stawkę bez względu na to, czy dochód jest niski czy wysoki. Ten sposób rozliczania ma sporo minusów i niestety nie dla każdego przedsiębiorcy będzie korzystny. Nie ma możliwości by rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z większości ulg podatkowych oraz brak kwoty wolnej od podatku.  To rozwiązanie jest dla dużych korporacji – przedsiębiorstw, których dochód przekracza 85 528 zł. Nie ma też większych wyłączeń co do rozliczania się za pomocą podatku liniowego. Występuje jeden warunek, nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w danym roku podatkowym. Chodzi tutaj o takie same lub podobne usługi.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to forma opodatkowania, z której nie wszyscy mogą skorzystać. Odnosi się jedynie do wybranych rodzajów działalności. Należy spełnić dodatkowy warunek, czyli dochód z poprzedniego roku, który nie przekracza 250 000 euro. Podatek oblicza się od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Przedsiębiorstwa, które nie mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to m. in:

 • Apteki,
 • Działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Pełna lista działalności znajduje się w załączniku nr 2. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia usług m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • 12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę),
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej itd.
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

Karta podatkowa

Ostatnią już formą, jaką możemy wybrać przy działalności, jest Karta podatkowa. Posiada ona wiele zalet i mogą ją wybrać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i Ci działający z formie spółki cywilnej. Właściciele firm, którzy wybiorą tę formę rozliczania podatku, muszą co miesiąc odprowadzać stałą kwotę podatku a ustala ją Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność,
 • liczby zatrudnionych pracowników.

Istotną informacją w tym przypadku jest fakt, iż po ustaleniu wysokości danego ryczałtu przez Urząd Skarbowy, przedsiębiorca ma 14 dni na zmianę formy opodatkowania. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż podatek jest dość niski oraz nie mamy obowiązku prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów. Natomiast sporą wadą, jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Mamy możliwość odliczenia jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Chętnie doradzimy, jaka forma opodatkowania będzie tą najlepszą, dla danego przedsiębiorstwa.