Zerowy PIT dla młodych

 

 

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zerowy PIT dla młodych. Zwolnieniu podlegają osoby, które nie ukończyły 26 roku życia.  Poza nową stawką PIT o której informowaliśmy w innym artykule, jest to kolejna zmiana obecnego rządu. 

Na czym polega zerowy PIT?

Ulga obejmuje przychody z umów o pracę oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Zerowy PIT obejmie tylko tych, których przychód nie przekroczył tej kwoty. W 2019 roku, jako, że rok podatkowy już trwa. Zwolnienie wynosi 35 636,67 zł, ponieważ będzie obowiązywać przez 5 miesięcy od sierpnia do grudnia. Umowy stażowe czy umowy o praktyki i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu. Należy zaznaczyć, że jeśli posiadamy kilka umów – one wszystkie liczą się do limitu. Trzeba więc pilnować by go nie przekroczyć w ciągu roku. Zwolnienie niestety nie obowiązuje młodych przedsiębiorców.

 

Od kiedy liczyć?

Zerowy PIT ma zastosowania do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Dochód ten to nie tylko taki uzyskany od danego dnia, lecz także taki, który został wypracowany i wypłacony po 1 sierpnia. Czyli dochód uzyskany za lipiec, a wypłacony w sierpniu wlicza się już do ulgi. Jeśli płatnik (pracodawca) pobierał w 2019 lub 2020 r. od wynagrodzenia jakiekolwiek kwoty zaliczek, to deklarację roczną należy złożyć wykazując te kwoty – jest to bowiem podstawa do otrzymania nadpłaty tego podatku.

 

Zerowy PIT – formalności

Aby skorzystać z PIT dla młodych, pracownik musi złożyć oświadczenie do pracodawcy, o to, aby:

  • Z datą 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. W przeciwnym razie zaliczki będą pobierane w dalszym ciągu, a ich zwrot nastąpi dopiero przy rozliczeniu rocznym. Jeśli taki wniosek złożymy w kolejnych miesiącach, ma on zastosowanie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca taki wniosek otrzymał.

Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki nie są pobierane automatycznie – oczywiście jeśli nie przekroczymy kwoty 85 528 zł. Wzór oświadczenia można znaleźć klikając w ten link.

 

Co z deklaracją roczną?

Jeśli podatnik nie przekroczy kwoty 85 528 zł i korzysta z zerowego PIT. Deklaracji rocznej nie musi składać. Natomiast należy to kontrolować i w przypadku przekroczenia tej kwoty, taką deklaracje należy złożyć do właściwego urzędu. Ten rok natomiast będzie wyjątkowy, w rozliczeniu za 2019 r. – w deklaracji rocznej należy wykazać:

  • Kwoty wynagrodzeń za okres styczeń – lipiec– na zasadach takich jak do tej pory, czyli standardowo rozliczyć swój PIT.
  • Kwoty wynagrodzeń za okres sierpień – grudzień – wyłącznie ponad wartość limitu przychodu 35 636,67 zł uzyskanego w tym właśnie okresie.

 

Jedną z naszych działalności jest obsługa kadr u przedsiębiorców. Zajmujemy się również rozliczeniami rocznymi. Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym